DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR DIFERENTS GESTIONS

Si vols donar-te d’alta del subministrament d’aigua o realitzar altres gestions, pots fer-ho a la nostra Oficina Virtual o trucant al nostre telèfon d’atenció al client: 900 550 555.

D’acord amb la normativa, posem a la teva disposició el full oficial de reclamacions:

 • Full oficial de reclamacions. Generalitat de Catalunya
  + informació

Per donar-te d’alta del subministrament, necessitem que ens facilitis la següent informació:

 • nom i cognoms del titular
 • DNI, CIF o NIE
 • Dades bancàries
 • Adreça completa
 • Fotocòpia de l’escriptura de compra o contracte de lloguer de l’habitatge o local
 • Butlletí d’instal·lació d’aigües
 • Si es tracta d’un habitatge, cal la cèdula d’habitabilitat  i la llicència de primera ocupació municipal

CONTRACTES ESPECIALS
Per a subministraments provisionales d’obra, es necessita fotocòpia de la llicència municipal i plànol de situació.

Per a subministraments contraincendis es necessita el visat del projecte.

NOTA IMPORTANT: en cas d’habitatges o locals de segona ocupació, cal realitzar una inspecció prèvia per part de la companyia, la qual es pot sol·licitar per telèfon o mitjançant l’oficina virtual d’EMATSA.

Si realitzes la contractació del servei per telèfon o internet, t’enviarem el contracte de subministrament d’aigua per correu, a fi que ens el retornis signat. Una vegada efectuada la contractació, en un termini de 24 hores laborables t’instal·larem el comptador i ja disposaràs d’aigua.

Per realitzar el canvi de nom, necessitem que ens facilitis la següent informació:

 • DNI, CIF o NIE,
 • Acreditació del dret d’ús de l’immoble (escritura de propietat o contracte de lloguer)
 • Lectura del comptador,
 • Carta de l’anterior titular autoritzant el canvi de nom.

Per donar-te de baixa del subministrament, necessitem que ens facilitis la següent informació:

 • DNI, CIF o NIE del titular del subministrament
 • Sol·licitud per escrit de la baixa, amb telèfon de contacte i adreça
 • Lectura del comptador