13 Mai2022

ELS PALLARESOS: Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua

ELS PALLARESOS: Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua

Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua al nucli urbà dels Pallaresos. Les obres es duran a terme als carrers Major i Nou i a la plaça de l’Església.

La durada prevista de les obres és d’un mes.

ELS PALLARESOS: Renovación de la red de abastecimiento de agua
Renovación de la red de abastecimiento de agua en el núcleo urbano de Els Pallaresos. Las obras se llevarán a cabo en las calles Major y Nou y en la plaza de la Església.
La duración prevista de las obras es de un mes.

Plànol de la intervenció que es durà a terme al nucli urbà dels Pallaresos