20 Mai2021

EMATSA OBTÉ LA ISO22301 PER GARANTIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DAVANT POSSIBLES INCIDENTS

La companyia d’aigües s’ha dotat de diversos protocols i procediments per fer front a possibles afectacions

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha obtingut la certificació ISO22301 que garanteix la continuïtat del servei davant possibles incidents.

Aquesta certificació internacional especifica els requisits a complir per part d’una empresa per a protegir-se d’incidents que provoquen una interrupció de l’activitat, així com reduir la probabilitat que es produeixin i garantir la recuperació un cop superats.

Per assolir el reconeixement, la companyia d’aigües s’ha dotat de diversos protocols i procediments per fer front a possibles afectacions en les infraestructures, en la ciberseguretat, en la prestació del servei i en la comunicació a la ciutadania.

L’obtenció de la ISO22301, per garantir la perdurabilitat i continuïtat del servei minimitzant els riscos, és una de les accions recollides en el Pla d’Acció Social 2021 dins la línia estratègica de resiliència.