04 ag.2017

EMATSA RENOVA LA XARXA DE CLAVEGUERAM I D’AIGUA POTABLE DEL CARRER DE SANT DOMÈNEC I SALINES

Ahir dijous, dia 3 d’agost, s’inicià l’obra de renovació integral dels carrers Sant Domènec i Salines, en el marc del projecte integral de la Part Alta (PIPA). Aquesta intervenció transformarà el carrer en zona de vianants, amb el canvi del paviment consistent en una plataforma única i del mateix tipus de pedra que la veïna Plaça de la Font; llevat de la cantonada amb Rere Sant Domènec que es farà amb un acabat diferent. Amb aquestes intervencions el carrer Sant Domènec esdevé especialment per a vianants, encara que es permeti la circulació esporàdica de vehicles.

Adequació de les instal•lacions

L’adequació de les instal•lacions comportarà la renovació de clavegueram, aigua potable, reg i incendis:

• Soterrament d’instal•lació elèctrica aèria i millora de les existents; també d’enllumenat públic i incorporació de posta a terra.
• Soterrament de les línies generals de telefonia i millora i ampliació de les existents (llevat de les línies individuals de façana).
• Millora de la disposició de la xarxa de gas en rases i ampliació de la instal•lació existent.

Pressupost

El Projecte, promogut per EMATSA (aigua i clavegueram) i SMHAUSA (la resta) té un pressupost repartit en dos lots de licitació i execució que fan un total de 309.400 €, abans d’IVA.

El primer lot de 208.745,39 €, es per el projecte de SMHAUSA , el segon lot amb 100.654,61 € d’EMATSA, correspon als capítols de sanejament i aigua potable de l’Empresa Mixta Municipal d’Aigües

El termini d’execució durarà quatre mesos.