03 set.2020

INSTAL·LACIÓ CANONADA DE TRANSPORT ENTRE ELS DIPÒSITS GENERALS DE SANT PERE I SANT PAU I L’ETAP

Primera fase de les obres per a la instal·lació d’una canonada de transport entre els dipòsits generals de Sant Pere i Sant Pau i l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a la zona de Sant Ramon.

La fase 1 en execució es correspon al tram entre els Dipòsits i el Bloc Xile, prop del Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.

Aquesta canonada és una nova connexió entre les xarxes d’abastament d’aigua que permetrà una millor garantia i una major autonomia del servei.

····················································································································

INSTALACIÓN TUBERÍA DE TRANSPORTE ENTRE LOS DEPÓSITOS GENERALES DE SANT PERE I SANT PAU Y LA ETAP

Primera fase de las obras para la instalación de una tubería de transporte entre los depósitos generales de Sant Pere i Sant Pau y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en la zona de Sant Ramón.

La fase 1 en ejecución se corresponde al tramo entre los Depósitos y el Bloque Chile, cerca del Centro Cívico de Sant Pere i Sant Pau.

Esta tubería es una nueva conexión entre las redes de abastecimiento de agua que permitirá una mejor garantía y una mayor autonomía del servicio.

 

Mapa amb ubicació de les obres en execució