07 Feb2019

LA BRIGADA D’INTERVENCIÓ RÀPIDA INCREMENTA LES ACTUACIONS EN 736 RESPECTE L’ANY PASSAT

La BIR realitza 4.039 arrenjaments a la via pública durant l’any 2018

El major nombre d’arranjaments se centren en la reparació de voreres

El passat mes de desembre la BIR va realitzar 343 actuacions que sumades als 11 mesos anteriors, fa un total de:

 • Actuacions anuals: 4.039 Són 736 actuacions més que l’any 2017
 • Mitjana de 16 actuacions al dia

Fotografía de l'abans i el després de la intervenció de la BIR al mobiliari públic

Adalt. Abans i després de l’actuació de la Brigada d’Intervenció Ràpida

Des de 2008, la BIR ha realitzat 31.119 actuacions. El passat mes de setembre, es va arribar a les 30.000 intervencions, el que demostra l’èxit del servei.

Durant el 2018, les zones amb més actuacions han estat:

 • Tarragona Centre A, zona est de la ciutat i la Part Alta: 1.263 actuacions
 • Bonavista – Campclar – Polígons – Gavarres: 734
 • Arrabassada – Via Augusta – Miracle – Cala Romana: 657

Del total de 2018:

 • 893 actuacions, reparació de voreres (47%)
 • 048 actuacions, reparació d’asfalt (26%)
 • 098 actuacions diverses (27%)

Acumulat des de 2008:

 • 607 actuacions en voreres (76%)
 • 833 actuacions, reparació asfalt (12%)
 • 679 actuacions diverses (12%)
 • Total 31.119 actuacions

Al juliol de 2008 es va crear la BIR amb l’objectiu de complementar la tasca que ja fa la Brigada Municipal i amb la finalitat de realitzar reparacions a la via pública en pocs dies. En funció de la urgència de les reparacions, es reparen en 15 dies les normals i en tres les urgents. Fins i tot la majoria d’actuacions, les de més urgència, es resolen en menys de 24 hores. La Brigada d’Intervenció Ràpida està formada per 17 persones, 4 camions, 2 furgonetes, 2 vehicles de manteniment, generadors, talladores, formigoneres i un equip de reparació asfàltica.

La BIR és una fórmula d’èxit. Es va crear amb l’objectiu de donar una resposta ràpida a les millores de la via pública i la rapidesa amb la que actuen demostra que està funcionant.