potabilizacion

EMATSA disposa dels sistemes de tractaments adequats per potabilitzar l’aigua dels recursos propis, que són utilitzats per complementar el subministrament d’aigua procedent del Consorci d’Aigües de Tarragona. Aquests recursos propis inclouen captacions d’aigües subterrànies (amb tractament per cloració) i d’aigües superficials, per a les que disposem d’una Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) amb precloració, coagulació-floculació, decantació, filtració per carbó actiu i postcloració.