transporte

Un cop potabilitzada, hem de fer arribar l’aigua procedent de l’Ebre en la quantitat necessària perquè la rebis amb suficient pressió durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

El transport es realitza mitjançat grans canonades fins als punts de distribució. La xarxa és de tipus ramificat, d’aproximadament 415 km. És a dir, hi ha una canonada principal que es divideix en conduccions secundàries i centrals de bombament que condueixen l’aigua fins als dipòsits urbans. L’emmagatzematge es produeix en grans dipòsits situats en diferents cotes d’elevació per tot el territori.