meandros

En resposta al caràcter cíclic dels episodis d’escassetat d’aigua, EMATSA ha desenvolupat, al llarg dels anys, una sèrie d’actuacions per maximitzar l’aprofitament dels recursos disponibles, aconseguir-ne d’altres i fomentar el consum responsable. Aquestes actuacions es duen a terme amb l’objectiu d’evitar situacions de limitació del subministrament d’aigua.

Com maximitzem l’aprofitament dels recursos a EMATSA?

En els últims anys, les principals actuacions d’EMATSA orientades a minimitzar les pèrdues d’aigüa són les següents:

  • La disminució de les fuites a la xarxa d’aigua, gràcies a la campanya de recerca en continu, a l’igual que la renovació d’instal·lacions.
  • La sectorització de la xarxa de subministramet, o sigui, la divisió de la mateixa en sectors de gestió mes reduïts per poder focalitzar millor les campanyes de reducció de fuites. Aquesta actuació ha significat un considerable augment del rendiment de la xarxa.
  • Actuacions per preservar els aqüífers, evitant la sobreexplotació dels mateixos.