optimizacion_recurso

Invertim grans esforços a optimitzar els recursos disponibles i evitar el malbaratament de l’aigua durant els processos de potabilització. Per a això, investiguem nous mètodes i tecnologies que ens permeten ser una empresa cada vegada més sostenible.

L’escassetat i la importància d’aquest recurs natural ens ha impulsat a buscar nous mètodes més sostenibles mètodes per obtenir aigua i treure’n partit sense malbaratar-la. La dessalinització de l’aigua de mar i l’aprofitament màxim de totes les fonts d’aigua dolça disponibles en el territori són les dues mesures més importants que es desenvolupen en aquest aspecte.

La sensibilització per l’ús racional dels recursos naturals i la protecció del medi ambient ens ha impulsat a desenvolupar projectes d’utilització d’aigües freàtiques per a usos que no requereixen la qualitat de l’aigua potable.

Els usos més habituals per a les aigües freàtiques de qualitat no potable són els següents:

  • Reg per aspersió de parcs i zones verdes.
  • Reg gota a gota de zones verdes.
  • Reg de camps de golf i de futbol.
  • Càrrega de camions cistena per a la neteja viària o del clavegueram.
  • Fonts ornamentals.

El projecte de sectorització de la xarxa de subministament consisteix a dividir-la en unitats de gestió més reduïdes per facilitar la realització d’anàlisis locals i constants sobre el cabal i la pressió de l’aigua de cadascuna, i facilitar les campanyes de detecció de fuites.

Les dades es recullen en registradors de dades i s’envien al centre de gestió un cop al dia. Entre elles destaca el cabal mínim diari, que aporta informació sobre el nivell de fuites del sector o l’evolució del cabal al llarg del dia per a la identificació de fraus i fuites. Igualment, la gestió de tota la informació tècnica i econòmica per sectors permet optimitzar el manteniment i les inversions a la xarxa.

La instal·lació de comptadors electrònics d’alta precisió a les llars i a les empreses millora la eficiència de la xarxa i contribueix a minimitzar les pèrdues d’aigua. La tecnologia d’aquests comptadors optimitza el procés de detecció de fuites i permet reaccionar més ràpidament en les intervencions.