TUBETS

L’aigua potable és un dels recursos més controlats del món.

Les empreses d’Agbar aigua som capdavanteres en la investigació de la qualitat sanitària de l’aigua i ens avancem sempre als nous requerimens sanitaris de la Unió Europea i a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

Podem beure i cuinar amb total tranquil·litat, ja que l’aigua passa per molts controls diferents, des dels seus orígens a la natura fins que arriba als nostres clients.

Concretament, el laboratori d’EMATSA realitza més de 1.400 controls anuals que suposen més de 10.500 determinacions analítiques o, pràcticament, 4 (3,9) controls diaris i més de 27 controls setmanals en el proveïment de Tarragona. D’aquesta manera, podem garantir la seva màxima qualitat i seguretat per al consum humà.

La qualitat dels nostres controls està avalada per la competència tècnica del nostre laboratori, acreditat per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en l’àmbit de laboratori, tant en el de presa de mostres com en el d’assaigs in situ.

Pots conèixer més dades sobre el nostre laboratori si accedeixes a la web: http://www.lab.ematsa.cat

Consulta l'analítica de l'aigua que arriba a casa teva

En tots els Sectors excepte en Pallaresos Park l’aigua  distribuida presenta  Sulfats per damunt de 250 mg / L, és un paràmetre indicador del grau de mineralizació de l’aigua sense incidència sanitaria. Segons la normativa vigent l’aigua subministrada rep la qualificació sanitaria: APTA PEL CONSUM HUMÀ.