Ematsa disposa d’una estructura ètica per tal de fomentar el comportament ètic de l’organització i actuar d’acord amb les lleis i normatives vigents.

El codi ètic emmarca els valors i els principis d’actuació d’Ematsa, i en base a aquests, estableix les polítiques i normes d’actuació:

  • Amb els funcionaris públics.
  • Amb el sector privat i davant conflictes d’interès.
  • En les accions de patrocini, mecenatge i col·laboració.
  • En l’àmbit de la seguretat de la informació.
  • Amb la tecnologia industrial.
  • En el desenvolupament d’activitats amb incidència ambiental.

L’estructura ètica, que inclou les normes, els òrgans, els procediments i les pràctiques professionals per a la gestió ètica, està supervisada pel Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN).

Aquest comitè té per objectiu integrar l’ètica en la visió, l’estratègia, la gestió i les pràctiques de l’empresa.

Per tal de comunicar fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments del Codi Ètic, EMATSA posa a disposició els canals següents:

Correu postal:
Estructura ètica d’EMATSA
CEPRAN
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
43007 Tarragona

Correu electrònic:
codietic@ematsaonline.cat

Prem aquí per a veure el CODI ÈTIC i el REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÈTICA, PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS I D’ACOMPLIMENT NORMATIU D’EMATSA (CEPRAN) en format PDF (8MB)