A EMATSA ENS RESPONSABILITZEM DE L’ABASTAMENT I DEPURACIÓ DE L’AIGUA, SATISFENT LES NECESSITATS DE MÉS DE 145.000 CIUTADANS.

Gestionem una planta de potabilització, quatre de depuració (dues a Tarragona i les altres en municipis propers) i un laboratori per poder distribuir 11 hm3 d’aigua potable anuals, provinents del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), així com d’altres recursos propis, mitjançant una xarxa d’aigua potable de 425 km, en una àrea de 36 km2.

L’equip humà d’EMATSA consta actualment de 110 persones, distribuïdes per les diferents seccions de l’empresa, les quals realitzen tasques pertinents al seu lloc de treball.

Segons el perfil de treball

DS_taula_p50_cat

Disposem de gran diversitat de perfils: personal tècnic, administratiu, directius, de manteniment, de laboratori… El nostre personal rep una formació continuada que li permet estar al dia en les diferents tecnologies que existeixen en el mercat, així com treballar complint les normatives legals exigibles i complint els criteris de qualitat vigents.

Aquesta es la nostra distribució actual de personal, segons el perfil de treball i per edats:

Segons edats

DS_taula_p47_cat