EMATSA, Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A., és una companyia de l’Ajuntament de Tarragona i de Sorea (grup Agbar), que contribueix al creixement i desenvolupament de Tarragona, de La Canonja, dels Pallaresos i del Catllar on gestionem, des de fa més de 30 anys, el cicle integral de l’aigua, a l’igual que altres serveis d’Enginyeria, d’Obres i de Laboratori. Som més de 110 professionals que compartim el mateix compromís i responsabilitat, per garantir en tot moment el subministrament d’aigua de màxima qualitat amb el mínim impacte ambiental.

Consell d'administració

PRESIDENT:
Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

VICE-PRESIDENT:
Sr. Pau Pérez Herrero

CONSELLER DELEGAT:
Sr. Albert Martínez Lacambra

VOCALS:
Sr. Emili Giralt Via
Sr. Francesc Mayné Llobet
Sr. José Luís Martín García
Sra. Marta Colet Gonzalo
Sr. Maurici Preciado Maydeu
Sr. Pedro Sánchez Martínez

SECRETARI:
Sra. Alejandra González-Mestre Iborra

Missió

EMATSA porta, en el seu esperit, la vocació de servei i és plenament conscient que gestiona la disponibilitat d’un recurs sensible, escàs i de primeríssima necessitat per al desenvolupament de la ciutat de Tarragona i el territori que l’envolta. Per tot això, aspira a seguir sent un referent en la prestació de serveis de qualitat a la ciutat, alhora que manté per descomptat, el compromís amb l’excel·lència i la millora contínua.

Visió

EMATSA reconeix la seva voluntat de ser capdavanter en la seva activitat principal, que és la gestió del cicle integral de l’aigua. No obstant això, mai ha renunciat a créixer, i actualment ja són diversos els nous serveis que s’han integrat en la seva activitat. En l’organització hi ha el ferm convenciment que el futur ha de consolidar tot el conjunt d’activitats que avui es presten i evidentment, no s’han de perdre les noves oportunitats de seguir ampliant les noves línies de servei a la ciutat i al territori, sempre mantenint amb la tasca diària, el prestigi d’una marca de referència que transmet confiança per la seva bona gestió.

Valors

Els valors que EMATSA projecta davant els seus grups d’interès i la comunitat local a la qual pertany, són:

 • Gestió de la inoqüitat i risc sanitari del riesc sanitari de l’aigua de consum humà.
 • Excel·lència en l’atenció al client.
 • Minimització de l’impacte ambiental de la seva activitat i ajuda a la regeneració del medi.
 • Ús eficient dels recursos i exercici en la millora de la sostenibilitat.
 • Transparència i solvència econòmica.
 • Comunicació fluida i eficaç amb tots els agents d’interès.
 • Formació i capacitació continuada dels treballadors.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Utilització de noves tecnologies i innovació.
 • Integració i implicació amb la Comunitat Local.
 • Responsabilitat Social.