30 Abr2021

TORREFORTA: Obra al carrer Balaguer de Torreforta a Tarragona

Obres per a la renovació de la canonada d’aigua potable al carrer Balaguer, en el tram entre els carrers Francolí i Tortosa. Els treballs es realitzen a les dues voreres.

La data prevista de finalització de l’obra és finals del mes de juny.

 

TORREFORTA: Obra en la calle Balaguer de Torreforta en Tarragona

Obras para la renovación de la tubería de agua potable en la calle Balaguer, en el tramo entre las calles Francolí y Tortosa. Los trabajos se realizan en las dos aceras.

La fecha prevista de finalización de l’obra es finales del mes de junio.