22 febr.2021

TORREFORTA: Obra al carrer Francolí de Torreforta a Tarragona

Obres per a la renovació de la canonada d’aigua potable al carrer Francolí. Els treballs es realitzen a la vorera corresponent als nombres senars.

La data prevista de finalització de l’obra és finals del mes de març

 

TORREFORTA: Obra en la calle Francolí de Torreforta en Tarragona

Obras para la renovación de la tubería de agua potable en la calle Francolí. Los trabajos se realizan en la acera correspondiente a los números impares.

La fecha prevista de finalización de l’obra es finales del mes de marzo.