Banner d'accés al Codi Ètic d'Ematsa en català

Atenció al client

Factura sin papel

Talls daigua

Control de plagues del clavegueram

Notícies

VÍDEOS

Més vídeos al nostre canal EMATSA de Youtube

Amb l’objectiu de fer més transparent la nostra gestió, i d’acord amb el que estableix la “Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, hem desenvolupat el present portal web, a través del qual la ciutadania podrà obtenir informació actualitzada de les actuacions desenvolupades per l’empresa i dels resultats de la seva gestió, i en el que s’establiran els canals de comunicació necessaris per donar resposta a les demandes... [+]