POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A CLIENTS

La següent Política de Privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal que EMATSA  du a terme dels seus clients.

I. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant EMATSA) amb domicili social a Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n  de Tarragona (43007) i NIF A-43049956.

EMATSA és la companyia encarregada de gestionar el cicle integral de l’aigua a Tarragona i la Canonja i el servei municipal de d’aigües dels Pallaresos i el Catllar.

A l’apartat següent, s’explica quines dades de caràcter personal recull EMATSA i per a quines finalitats s’utilitzen.

 II. Quin tipus de dades recull EMATSA?

EMATSA recull les següents dades de carácter personal:

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l’habitatge que ocupa (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè signa el contracte d’abastament d’aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable. Aquesta informació del seu consum és necessària per emetre la factura corresponent.
 • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l’oficina virtual (nom d’usuari, contrasenya, registre d’algunes operacions realitzades, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè accedeix a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recordi que en la nostra pàgina web s’utilitzen cookies.
 • Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres. Si vostè es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (amb motiu d’una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc.), recollim informació de molt diverses menes, que vostè ens posa al nostre coneixement, amb la finalitat d’atendre la petició que ens realitza.

III. Per a què utilitzem les seves dades personals?

Utilitzem les dades amb les següents finalitats:

 • Prestar el servei que ha contractat. Realitzem diverses gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d’aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums realitzats a través de diferents mitjans, etc.

El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

 • Gestionar el subministrament d’aigua i solucionar les incidències que es produeixen en el mateix. EMATSA du a terme tasques de detecció de fuites, control del frau i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una adequada gestió de l’aigua i el correcte funcionament de la xarxa.

EMATSA té un interès legítim en tractar les seves dades personals per a detectar fuites i evitar el frau. D’una altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

 • Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï, entre altres, reclamacions, consulta de dubtes, trucades d’emergència, etc.

El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantener la relació contractual amb vostè o es basa en el seu consentiment.

 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d’aigua que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.
 1. Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.

Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim de EMATSA en tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que vostè pugui sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.

2. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d’aigua, i per aquest motiu podríem posar-nos en contacte amb vostè a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas en prendran mesures que l’afectin de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades.

EMATSA considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d’aigua, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que vostè pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

 • Gestionar l’accés i l’ús de la oficina virtual.

El tractament d’aquestes dades es basa en la existència d’una relació contractual amb vostè.

 • Oferir-li o remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis d’aigua potable que gestiona EMATSA, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l’esmentat sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si vostè ens ho autoritza, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals, incloent-hi els mitjans electrònics.

El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

 • Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, i també utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s’utilizarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d’aigua que realitza.

 El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

IV. Amb qui compartim les seves dades?

EMATSA té diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d’aigua. A tall d’exemple, EMATSA col·labora amb altres entitats del seu mateix grup empresarial que l’assisteixen en qüestions tecnològiques com l’emmagatzematge de la información o la realització de telelectures. També l’assisteixen entitats externes per a la instal·lació i la lectura de comptadors, la realització d’enquestes de satisfacció o la impressió, l’ensobrament i la distribució de factures.

Finalment, EMATSA disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi poden haver les vostres dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s’han establert les garanties adequades per protegir les vostres dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation està adherida a Privacy Shield i  l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a aquesta són lícites si es donen certes condicions.

EMATSA comunicarà les seves dades personals a les següents entitats que, entre altres, podran utilizar-les per a:

V. Durant quant temps conservem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb vostè per a poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada dita relació, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què podrien existir qualsevol responsabilitat derivada  del servei de subministrament d’aigua o de cada finalitat.

En cas de que hagi autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al momento que ens sol·liciti deixar de rebre les nostres ofertes.

VI. Els seus drets.

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades pot exercir diversos drets

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades i obtener una còpia de les mateixes.
 • Demanar que es rectifiquin i/o es suprimeixin en alguns casos.
 • Oposar-se a la elaboració de perfils personalitzats.
 • Solicitar-nos limitar el tractament de les seves dades.
 • Demanar la portabilitat d’aquelles dades que ha facilitat.

En tot moment, si ha consentit de l’enviament de comunicacions comercials, la realització d’enquestes no relacionades amb el servei o l’elaboració de perfils, té dret a revocar el seu consentiment.

EMATSA le reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en el cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrè una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

Per a exercitar els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquests mitjans:

 • Per correu postal a l’adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona (43007)
 • Per correu electrònic a info.ematsa@ematsa.cat o a l’apartat Contacta del web www.ematsa.cat.

En qualsevol cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l’Agencia Española de Protección de Datos o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.