A EMATSA ens esforcem perquè la nostra web sigui accessible, independentment del tipus de softare o hardware, la infraestructura de la xarxa, l’idioma, la cultura, la localització geogràfica i les capacitats dels usuaris.

Mitjançant el disseny, la navegació i la interactivitat hem tractat d’aconseguir una navegació coherent en tot el lloc web, seguint els mateixos esquemes estructurals en totes les pàgines:

  • La jerarquia de la informació. Les pàgines estan estructurades amb encapçalaments, la qual cosa permet distribuir els continguts i facilitar la seva comprensió.
  • Aquesta web ha estat programada amb les tècniques més avançades i directrius d’accessibilitat internacional, les quals fan possible la navegació per a tot tipus d’usuaris.
  • Compliment de les normes WCAG. La iniciativa que regula i estableix les normes d’accés a la web és l’Accessibility Initiative (WAI), desenvolupada pel World Wide Web Consortium (W3C). Han estat aplicades les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell AA d’accés.
  • El sistema de menús i els enllaços són perfectament accessibles. Els enllaços s’acompanyen d’una explicació sobre la seva destinació i aporten informació sobre si es desplegaran en una nova finestra.
  • Excepcions. Encara que la majoria dels continguts són accessibles, actualment pots trobar dificultats d’accés en algunes àrees de les nostres pàgines. Estem treballant per millorar l’accés en un futur pròxim.