Category Archives: Obres a la via pública

08 Mai2024

TARRAGONA: Renovació escomesa clavegueram a Ferran

TARRAGONA: Renovació escomesa clavegueram a Ferran Treballs de renovació de l’escomesa de clavegueram a Ferran. Durant les tasques de renovació es produirà afectació parcial a la mobilitat La duració prevista de les obres és d’una setmana TARRAGONA: Renovación acometida alcantarillado en Ferran Trabajos de renovación de la acometida de alcantarillado en Ferran. Durante las tareas […]

TARRAGONA: Renovació canonada d’abastament d’aigua l’avinguda Puig i Valls (accés Muntanya Oliva)
30 Oct2023

TARRAGONA: Renovació canonada d’abastament d’aigua l’avinguda Puig i Valls (accés Muntanya Oliva)

TARRAGONA: Renovació canonada d’abastament d’aigua a l’avinguda Puig i Valls  Obra de renovació de les canonades principals d’abastament de l’entorn de l’Oliva. L’actuació es durà a terme a l’avinguda Puig i Valls (zig-zag d’accés a l’Oliva des de la TP-2031). La data prevista de finalització és a finals del mes de maig. TARRAGONA: Renovación tubería […]

TARRAGONA: Renovació canonada abastament al carrer Estanislau Figueres
30 Jun2023

TARRAGONA: Renovació canonada abastament al carrer Estanislau Figueres

TARRAGONA: renovació canonada d’abastament d’aigua al carrer Estanislau Figueres Obra per a la renovació de la canonada d’abastament d’aigua del carrer Estanislau Figueres, des de la plaça Imperial Tarraco fins a la Rambla Vella, i del carrer Salinas fins a la plaça Pallol. La data prevista de finalització de l’obra és a finals del mes […]