Des d’abril de 2013, EMATSA ha assumit el control de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona.

De manera preventiva i en funció de la seva presència relativa en cada pou de registre o tram del clavegueram, durant tot l’any es realizen les actuacions pertinents per tal d’eliminar els efectes negatius que aquestes plagues poden ocasionar.

A continuació s’adjunta el Pla d’actuacions actual per tal de poder fer el seguiment a cada una de les zones.

PLA D'ACTUACIONS EN CURS

● Dia 8. de 6:30 a 9:00h. Zona Plaça de la Font - Fòrum – Part Baixa

● Dia 8. de 9:30 a 12:00h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 8. de 9:30 a 12:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 9. de 6:30 a 9:00h. Zona Plaça de la Font - Fòrum – Part Baixa

● Dia 9. de 9:30 a 12:00h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 9. de 9:30 a 12:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 10. de 6:30 a 9:00h. Zona Serrallo – Torres Jordi - Tabacalera

● Dia 10. de 9:30 a 12:00h. Zona La Móra

● Dia 10. de 9:30 a 12:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 11. de 6:30 a 9:00h. Zona Serrallo – Torres Jordi - Tabacalera

● Dia 11. de 9:30 a 12:00h. Zona La Móra

● Dia 11. de 9:30 a 12:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 12. de 9:30 a 12:00h. Zona La Móra

● Dia 12. de 6:30 a 9:00h. Zona Camp de Mart – Rectorat – Part Alta

● Dia 12. de 9:30 a 12:00h. Zona Camp Clar - Torrenova