Des d’abril de 2013, EMATSA ha assumit el control de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona.

De manera preventiva i en funció de la seva presència relativa en cada pou de registre o tram del clavegueram, durant tot l’any es realizen les actuacions pertinents per tal d’eliminar els efectes negatius que aquestes plagues poden ocasionar.

A continuació s’adjunta el Pla d’actuacions actual per tal de poder fer el seguiment a cada una de les zones.

PLA D'ACTUACIONS EN CURS

● Dia 24. de 7:30 a 12:30h. Zona Molnars – Solimar – Entre Pins - Escorpí

● Dia 24. de 7:30 a 12:30h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 25. Festiu

● Dia 26. Festiu

● Dia 27. de 7:30 a 12:30h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja

● Dia 28. de 7:30 a 12:30h. Zona La Floresta – P. Riu Clar – Les Gavarres

● Dia 3. de 7:30 a 12:30h. Zona Sant Ramon

● Dia 4. de 7:30 a 12:30h. Zona Sant Ramon

● Dia 5. de 7:30 a 12:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 6. Festiu

● Dia 7. de 7:30 a 12:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova