Des d’abril de 2013, EMATSA ha assumit el control de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona.

De manera preventiva i en funció de la seva presència relativa en cada pou de registre o tram del clavegueram, durant tot l’any es realizen les actuacions pertinents per tal d’eliminar els efectes negatius que aquestes plagues poden ocasionar.

A continuació s’adjunta el Pla d’actuacions actual per tal de poder fer el seguiment a cada una de les zones.

PLA D'ACTUACIONS EN CURS

● Dia 25. de 6:30 a 14:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 26. de 6:30 a 14:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 27. de 6:30 a 14:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 28. de 6:30 a 14:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 29. de 6:30 a 14:00h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 18. de 6:30 a 14:00h. Zona La Móra

● Dia 19. de 6:30 a 14:00h. Zona La Móra

● Dia 20. de 6:30 a 14:00h. Zona La Móra

● Dia 21. de 6:30 a 14:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 22. de 6:30 a 14:00h. Zona Sant Ramon