Des d’abril de 2013, EMATSA ha assumit el control de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona.

De manera preventiva i en funció de la seva presència relativa en cada pou de registre o tram del clavegueram, durant tot l’any es realizen les actuacions pertinents per tal d’eliminar els efectes negatius que aquestes plagues poden ocasionar.

A continuació s’adjunta el Pla d’actuacions actual per tal de poder fer el seguiment a cada una de les zones.

PLA D'ACTUACIONS EN CURS

● Dia 23. de 7:30 a 9:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 24. de 7:30 a 9:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 25. de 7:30 a 9:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 26. de 7:30 a 9:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 27. de 7:30 a 9:00h. Zona Sant Ramon

● Dia 2. de 7:00 a 15:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 3. de 7:00 a 15:00h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 4. de 7:00 a 15:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 5. de 7:00 a 15:00h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 6. de 7:00 a 15:00h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja