Des d’abril de 2013, EMATSA ha assumit el control de plagues de paneroles i rates al clavegueram de Tarragona.

De manera preventiva i en funció de la seva presència relativa en cada pou de registre o tram del clavegueram, durant tot l’any es realizen les actuacions pertinents per tal d’eliminar els efectes negatius que aquestes plagues poden ocasionar.

A continuació s’adjunta el Pla d’actuacions actual per tal de poder fer el seguiment a cada una de les zones.

PLA D'ACTUACIONS EN CURS

● Dia 21. de 6:30 a 9:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 21. de 6:30 a 9:30h. Zona Serrallo – Torres Jordi - Tabacalera

● Dia 21. de 9:30 a 13:30h. Zona La Móra

● Dia 21. de 9:30 a 13:30h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 22. de 6:30 a 9:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 22. de 6:30 a 9:30h. Zona Plaça de la Font - Fòrum – Part Baixa

● Dia 22. de 9:30 a 13:30h. Zona La Móra

● Dia 22. de 9:30 a 13:30h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 23. de 6:30 a 9:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 23. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 23. de 6:30 a 9:30h. Zona Carrer Eivissa – Casa del Mar – Castanyos - Mar

● Dia 23. de 9:30 a 13:30h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 24. de 6:30 a 9:30h. Zona Vall de l’Arrabassada – Barri dels Músics - Savinosa

● Dia 24. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 24. de 6:30 a 9:30h. Zona Carrer Eivissa – Casa del Mar – Castanyos - Mar

● Dia 24. de 9:30 a 13:30h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 25. de 6:30 a 9:30h. Zona Vall de l’Arrabassada – Barri dels Músics - Savinosa

● Dia 25. de 9:30 a 13:30h. Zona Plaça de la Font - Fòrum – Part Baixa

● Dia 25. de 6:30 a 9:30h. Zona Plaça dels Carros – Palau Firal – Carrer Caputxins

● Dia 25. de 9:30 a 13:30h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja

● Dia 7. de 9:30 a 13:30h. Zona Vall de l’Arrabassada – Barri dels Músics - Savinosa

● Dia 7. de 6:30 a 9:30h. Zona Joan XXIII

● Dia 7. de 9:30 a 13:30h. Zona La Móra

● Dia 7. de 6:30 a 9:30h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 8. de 9:30 a 13:30h. Zona Vall de l’Arrabassada – Barri dels Músics - Savinosa

● Dia 8. de 6:30 a 9:30h. Zona Joan XXIII

● Dia 8. de 9:30 a 13:30h. Zona La Móra

● Dia 8. de 6:30 a 9:30h. Zona Camp Clar - Torrenova

● Dia 9. de 9:30 a 13:30h. Zona Vall de l’Arrabassada – Barri dels Músics - Savinosa

● Dia 9. de 6:30 a 9:30h. Zona Rambla Nova – Rambla Vella

● Dia 9. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 9. de 6:30 a 9:30h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja

● Dia 10. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – L’Oliva – Països Catalans – Zona URV

● Dia 10. de 6:30 a 9:30h. Zona Rambla Nova – Rambla Vella

● Dia 10. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – Mas de les Flors – Part Alta

● Dia 10. de 6:30 a 9:30h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja

● Dia 11. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Pere i Sant Pau – L’Oliva – Països Catalans – Zona URV

● Dia 11. de 6:30 a 9:30h. Zona Vidal i Barraquer - Carrer Colom – Eivissa – Rambla Nova

● Dia 11. de 9:30 a 13:30h. Zona Camp de Mart – Rectorat – Part Alta

● Dia 11. de 6:30 a 9:30h. Zona Riu Clar – Torreforta – La Granja

● Dia 1. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Ramon

● Dia 1. de 9:30 a 13:30h. Zona Boscos i Urbanitzacions centrals

● Dia 1. de 6:30 a 9:30h. Zona Marquès de Montoliu - Avda. Roma - Vidal i Barraquer

● Dia 1. de 9:30 a 13:30h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 2. de 9:30 a 13:30h. Zona Sant Ramon

● Dia 2. de 9:30 a 13:30h. Zona Boscos i Urbanitzacions centrals

● Dia 2. de 6:30 a 9:30h. Zona Marquès de Montoliu - Avda. Roma - Vidal i Barraquer

● Dia 2. de 9:30 a 13:30h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 3. de 9:30 a 13:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 3. de 9:30 a 13:30h. Zona Molnars – Solimar – Entre Pins - Escorpí

● Dia 3. de 6:30 a 9:30h. Zona Maria Cristina - Marquès de Montoliu - Estalisnau Figueres

● Dia 3. de 9:30 a 13:30h. Zona Bonavista – La Canonja

● Dia 4. de 9:30 a 13:30h. Zona Via Augusta – Rafael Casanova

● Dia 4. de 9:30 a 13:30h. Zona Molnars – Solimar – Entre Pins - Escorpí

● Dia 4. de 6:30 a 9:30h. Zona Maria Cristina - Marquès de Montoliu - Estalisnau Figueres

● Dia 4. de 9:30 a 13:30h. Zona Camp Clar - Torrenova