TUBETS

L’aigua potable és un dels recursos més controlats del món.

Les empreses dedicades a la gestió del cicle integral de l’aigua som capdavanteres en la investigació i el control de la qualitat sanitària de l’aigua i ens avancem als nous requeriments sanitaris de la Unió Europea i a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

L’aigua de l’aixeta es pot beure i fer servir per cuinar amb total tranquil·litat, ja que passa per molts controls, des de la captació al medi natural fins que arriba al domicili de la població.

Concretament, el laboratori d’EMATSA realitza més de 2.000 controls anuals que suposen més de 22.000 determinacions analítiques o, pràcticament, 6 controls diaris i més de 42 controls setmanals en l’abastament de Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar. D’aquesta manera, podem garantir la seva màxima qualitat i seguretat per al consum humà.

La qualitat dels nostres controls està avalada per la competència tècnica del nostre laboratori, acreditat per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), tant en la presa de mostres com en els assaigs in situ.

Els butlletins analítics de l’aigua es mostren per zones d’abastament. L’origen i tractament de l’aigua subministrada es comú a tota la zona, pot incloure més d’un terme municipal.

L’àrea compta amb diversos punts de control d’on es prenen les mostres per realitzar les analítiques. El mostreig es realitza a tots els punts de la zona d’abastament de forma planificada al llarg de l’any, segons indica la legislació vigent. Els resultats d’un punt mostren la qualitat de l’aigua de tota la zona d’abastament.

Cal tenir en compte que els nivells més elevats de sulfats i clorurs en l’aigua de consum, en determinades èpoques de l’any, provenen de fonts naturals i són atribuïbles a les característiques hidrogeològiques naturals dels aqüífers i masses d’aigua. Aquest fet no suposa cap risc per la salut i és apta per al consum.

Pots conèixer el nostre laboratori a la web: https://www.lab.ematsa.cat

Consulta l'analítica de l'aigua que arriba a casa teva

Identifica la teva zona d’abastament i consulta l’analítica de l’aigua.

 

Per consultar el detall del plànol clica aquí

Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace
Enviar formulario al pulsar un enlace