04 Mar2019

EL GRUP DE TREBALL D’INNOVACIÓ D’EMATSA, GUARDONAT AL TARRAGONA SMART FÒRUM

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region van celebrar el passat 28 de febrer el Tarragona Smart Fòrum 2019 sota el títol ‘Reconèixer l’empenta, assumir el futur’ amb disset reconeixements.

Amb una setantena d’assistents, l’esdeveniment ha reconegut l’empenta que professionals del sector públic i privat tenen en el territori i que contribueixen a que en aquesta àrea del Mediterrani s’aprofiti la mirada al futur per extreure’n les millors oportunitats i millorar la vida de les persones.

Jordi Vallvé (segon per la dreta), responsable de RSC d'Ematsa, recull la menció en la categoria de Medi Ambient i Economia Circular

Jordi Vallvé (segon per la dreta), responsable de RSC d’Ematsa, recull la menció en la categoria de Medi Ambient i Economia Circular

Un tribunal escollit per la Fundació va avaluar tot un conjunt de projecte i va decidir atorgar una menció en la categoria de Medi Ambient i Economia Circular a Ematsa per la seva clara aposta per la innovació, destacant entre tota la seva activitat el projecte Risk Alert System (RAS) Informació geolocalitzada i a temps real sobre els riscos associats a l’activitat, AQQUA control a temps real i en continu sobre determinats paràmetres de la qualitat sanitària de l’aigua i En@igu@ aprofitament de l’energia fotovoltaica de les instal·lacions i de l’energia hidrodinàmica de l’aigua en la xarxa de transport i distribució.

Felicitats a tots i totes els que ho fan possible aquests projectes.