Aquí, trobaràs tota la informació detallada sobre la factura de l’aigua, les tarifes del servei de subministrament d’aigua i els beneficis que pots obtenir si sou 5 o més persones al vostre domicili.

La factura de l’aigua d’EMATSA s’emet bimestralment i es compon per una quota fixa de servei i un import variable segons el consum. Inclou totes les despeses derivades del cicle urbà de l’aigua: des que es capta en els rius o pous fins que arriba a casa nostra i des que desapareix pel desguàs fins que, un cop depurada, es retorna al medi natural.