TARIFES D’AIGUA POTABLE

Tarifes d’ús domèstic
Les tarifes es componen per una quota de servei i uns trams de consum.

La quota de servei garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua i té un import fix que es calcula segons el tipus d’habitatge (C amb un únic bany o D per a més d’un bany).

Els trams de consum serveixen per facturar l’aigua als clients en funció del seu consum i, gràcies a la seva tarifa creixent, per fomentar un consum racional de l’aigua.

Tarifes d’ús industrial o comercial
Les tarifes es componen per una quota de servei i un únic tram de consum.

La quota de servei garanteix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua i té un import fix que es calcula segons el calibre o pas del comptador.

El tram de consum serveix per facturar l’aigua als clients en funció del seu consum.

Tot seguit, et detallem les nostres tarifes amb data d’aplicació de 3 d’abril de 2020, ja sigui per a usos domèstics, industrials o comercials:

Ús domèstic Preu Unitari
Quota bimestral habitatge tipus C 11,28 €
Quota bimestral habitatge tipus D 21,49 €
Consum de 0 a 10 m3 0,3580 €/m3
Consum de 11 a 29 m3 0,5720 €/m3
Consum de 30 m3 en endavant 2,4410 €/m3
Aforament 2,5920 €/m3
Aigua en propietat 2,5920 €/m3

Tram social (*)
D’11 a 29m3/bimestre 0,35€

Ús industrial o comercial Preu Unitari
Quota bimestral per a comptador de calibre 15 21,96 €
Quota bimestral per a comptador de calibre 15 i successius 36,39 €
Consum 2,1680€/m3
Boca Incendis Preu Unitari
Quota bimestral 36,91 €

 

(*) Només serà aplicable als contractes de titulars en situació de vulnerabilitat residencial acreditada amb el corresponent informe de vulnerabilitat emès pels serveis socials municipals.

TARIFES DE CLAVEGUERAM

La tarifa de clavegueram és un concepte que es destina a cobrir el cost de gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram (s’aplica només en el terme municipal de Tarragona i La Canonja).

Tot seguit, et detallem les tarifes vigents de clavegueram:

DOMÈSTIC
Quota servei 1,68 €/bim
1r bloc 0,19 €/m3
2n bloc 0,23 €/m3
3r bloc 0,61 €/m3
Aforaments
Quota servei 1,68 €/bim
Bloc únic consum 0,35 €/m3
INDUSTRIAL, COMERCIAL I ALTRES USOS
Quota servei 2,34 €/bim
Bloc únic consum 0,6866 €/m3

PREU DEL COMPTADOR

Per poder mesurar el teu consum, instal·lem al teu habitatge o local un comptador que pots aportar o comprar. El seu preu varia segons les característiques tècniques del comptador que requerexi el subministrament i la seva conservació queda inclosa a la quota de servei, un cop realitzada la contractació.

Tarifes contractació 2020