Coneix la normativa que regula el servei d’abastament del teu municipi.

El Reglament del servei d’abastament d’aigua potable ordena el servei públic d’abastament d’aigua en tot el terme, tant pel que fa al terme municipal de Tarragona com al de Els Pallaresos.

Ordenança reguladora del servei de proveïment d’aigua potable de Tarragona

Reglament de servei de Els Pallaresos

La secció HS 4 de la normativa del Código Técnico de Edificación determina les exigències bàsiques en edificis i instal·lacions, amb la finalitat de millorar la seva qualitat mitjançant la promoció de la innvació i la sostenibilitat.

Secció HS 4 de la normativa del Código Técnico de Edificación

Altres normatives de referència les podeu trobar al portal AENOR. En aquest cas, EMATSA no les pot adjuntar dins de la web per motius de copyright.