21 Set2023

EMATSA DESTINARÀ 5,5 M€ A LA MILLORA DE LA RESILIÈNCIA DEL CICLE DE L’AIGUA

El pressupost per a 2024 de la companyia d’aigües també estableix l’increment del Fons Social 

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) ha aprovat el pressupost de 2024, que contempla una inversió de prop de 5,5 milions d’euros per a la millora de la resiliència del cicle integral de l’aigua. “Davant aquest context de sequera i emergència climàtica a Ematsa treballem per garantir el servei i disposar d’un cicle urbà de l’aigua robust i eficient”, ha explicat el president de la companyia, Rubén Viñuales. “Per això, durant el 2024 durem a terme accions destinades a augmentar la interconnexió de xarxes i sectors d’abastament, reforçar el procés de sanejament, aplicar solucions de ciberseguretat i a dotar-nos de la darrera tecnologia pel control de la qualitat de l’aigua” ha afegit Viñuales.

Durant el 2024, Ematsa impulsarà la interconnexió de les xarxes d’abastament d’aigua de la zona Tarragona centre amb la zona de Llevant, d’aquesta manera, es facilita la distribució de l’aigua a tota la xarxa davant possibles incidències i talls de subministrament. També es realitzarà la renovació de canonades de sectors de Ponent i el centre de la ciutat i es durà a terme la instal·lació d’una nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a Bonavista que suposarà una millora en la qualitat organolèptica de l’aigua.

Lany vinent es destinaran 2,5 milions a la millora del sistema de sanejament. A través del cànon de l’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua s’executaran diverses actuacions, entre d’altres, es remodelarà l’Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) de Bonavista, i s’incorporarà un sistema de desbast de residus complementari a l’EBAR del Francolí.

El Laboratori ha previst una inversió de prop de 200.000 € en nou equipament que permetrà adaptar-se als recents requeriments normatius pel que fa al control de la qualitat de l’aigua que fixa el RD 3/2023. Aquest reial decret, en vigor des de gener de 2023, estableix els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament i fixa uns períodes d’adaptació i compliment que des del Laboratori d’Ematsa es treballen amb antelació. A més, el pressupost contempla una partida de 50.000€ per a la ciberseguretat, un paquet d’accions orientades a augmentar la robustesa del sistema de control i vigilància del cicle de l’aigua.

Fons Social

El pressupost de la companyia d’aigües per l’any 2024 també contempla un increment del Fons Social destinat a bonificar el rebut de l’aigua a persones en situació de precarietat econòmica. Així, a la partida de 150.000€, s’incorporen a petició de l’alcalde, Rubén Viñuales, els 12.000 € que no percebrà en concepte d’assistències al Consell d’Administració en qualitat de President.

Des de la constitució del nou Consell d’Administració, com a resultat de les darreres eleccions municipals, l’Alcalde ha renunciat al cobrament d’aquest concepte i ha sol·licitat que es destini al Fons Social. Per tant, aquest mateix any, aquesta partida també disposa de 6.000 € extres per destinar-los a pal·liar la situació de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania.

El Fons Social es gestiona en coordinació amb l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’any 2022 va atorgar 315 ajuts.