20 Feb2020

EMATSA REP EL SEGELL BEQUAL PLUS

El distintiu certifica el compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha estat reconeguda amb el segell Bequal PLUS que atorga la Fundació Bequal a les empreses socialment responsables amb la discapacitat i que demostren estar alineades amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, contribuint a la consecució d’un món més responsable i sostenible.

L’equitat i el respecte efectiu a la diversitat formen part dels principis orientadors d’Ematsa, fomentant una cultura que garanteix la igualtat d’oportunitats per a tothom. Per això, el compromís de la companyia és promoure entorns de treball inclusius, de qualitat i diversos, contribuint d’aquesta manera al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

Fomentar l’equitat, la igualtat i el benestar de les persones és un dels eixos principals de la gestió de la companyia, tant en l’àmbit extern com intern. Un aspecte que està alineat amb l’objectiu de Bequal de millora dels nivells d’ocupació i qualitat de les persones amb discapacitat.

El certificat Bequal

El certificat Bequal és una fórmula d’avaluació per un tercer que determina el grau de compromís de les empreses en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i Discapacitat en àrees essencials com són l’estratègia i lideratge, la gestió dels recursos humans, l’atenció en igualtat de condicions a tota la ciutadania o la inclusió de clàusules socials en les licitacions públiques.

A més, les organitzacions que aconsegueixen el Certificat Bequal demostren el seu compromís i contribució amb el compliment dels ODS, especialment l’ODS 8 sobre treball decent i l’ODS 10 sobre reducció de les desigualtats, entre d’altres. Apostar pel Segell Bequal, no vol dir únicament ser una empresa socialment responsable amb la discapacitat, significa també alinear-se amb l’Agenda Internacional i apostar per un món més sostenible.

La Fundació Bequal, entitat que gestiona la concessió de la certificació amb el mateix nom, és el resultat de la feina realitzada des de 2011 en la concepció d’un model sistematitzat d’indicadors certificables que reuneix tot el patrimoni i experiència de les seves entitats fundadores: el Comitè Espanyol de representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la Fundació ONCE, FEACEM i la Fundació Seeliger i Conde.