A EMATSA rebem, principalment, l’aigua tractada del Consorci d’Aigües de Tarragona, procedent del riu Ebre. D’una altra banda, comptem amb una sèrie de recursos alternatius i estratègics -pos, mines, etc.- que acaben de complementar les necessitats pròpies de l’abastament.

Els dipòsits generals 1 i 2 són els de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i tenen una capacitat, cadascú, de 12.500 m3. Subministre aigua a Tarragona centr, Sant pere i Sant Pau i al polígon industrial Riu Clar. El dipòsit de Bonavista abasta la polació de Bonavista i la Canonja i té una capacitat de 12.500 m3. El de la Móra emmagatzema 6.000 m3 i la seva aigua arriba fins a les urbanitzacions de la Móra i Móra-Rimoni. El cinquè dipòsit és el de Ferran que subministra aigua a aquest nucli sencer i que té una capacitat de 50 m3. El de Boscos, també conegut com el de Llevant, distribueix l’aigua a Bocos, residencial, Solimar i la zona d’Entrepins. En total hi caben 16.000 m3. L’últim dipòsit és el de l’Oliva, que pot arribar a recollir-ne fins a 4.000 m3. Rep igua dels pous de Renau i de la Mina de l’Arquebisbe i la seva aigua és impulsada directament als dos dipòsits generalsde Sant Pere i Sant Pau.