clavegueram

Un cop utilitzada, l’aigua residual va a parar a la xarxa de clavegueram, que facilita la recollida de les aigües residuals i pluvials i les condueix fins a les estacion depuradores. Per impulsar l’aigua residual a les plantes de depuració són necessàries les estacions de bombament que impulsen l’aigua residual.

A EMATSA apostem per planificar la gestió del clavegueram utilitzant les eines més modernes i desenvolupant els plans directors de drenatge urbà més avançats, mitjançant l’aplicació d’un sistema de gestió integral. Oferim els serveis d’assessorament i consultoria, redacció de projectes i obres, manteniment de la xaxa i explotació, i la gestió integral de la xarxa de clavegueram.

Pla de manteniment
Comptem amb dos camions aspiradors-impulsors que es dediquen a fer una prevenció dels colectors per evitar que s’embussin. A més a més, es realitza un pla de manteniment correctiu per les escomeses que no desaigüen bé. Comptem també amb dos equips provistos de pistoles a pressió per netejar les clavegueres en un vehicle i disposem d’un equip amb càmera de televisió per fer les inspeccions de clavegueram de la ciutat.