distribucion1
És l’etapa final de l’aigua en el seu recorregut per la xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. El control de qualitat de les aigües es manté en totes les etapes: des de la captació en els rius fins al moment de l’arribada a totes les llars, amb total garantia sanitària.

Ematsa, mitjançant el Centre de Control operatiu i telecomandament controla que l’aigua arribi en quantitat i qualitat a cada subministrament, adaptant-se a les puntes i valls de la demanda.

El Centre de Control d’Ematsa fou inaugurat l’abril de 1995. Situat en un edifici de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, a on més tard es va construir l’actual seu de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, és el centre neurològic del control de subministrament d’aigua a Tarragona i des d’on es prenen totes les decisions.

Està equipat amb tecnologia pionera i té com a principal funció la supervisió i control de tots els elements de subministrament d’aigua en la ciutat: dipòsits, estacions de bombament, vàlvules reguladores de pressió, subministrament a les diferents zones, captacions, pous, alarmes o sistemes de cloració. La seva posada en funcionament va permetre millorar, notablement, la qualitat de la prestació del servei d’aigua als ciutadans de Tarragona i optimitzar al màxim l’aprofitament dels recursos naturals de l’aigua, a través d’una xarxa de control i supervisió del servei de les diferents instal·lacions.

L’arquitectura del sistema és totalment oberta i permet futures ampliacions i la incorporació de noves estacions. Un mural sinòptic actiu de grans dimensions és l’element principal del Centre de Control atès que reflecteix tot l’àmbit d’incidència de la xarxa. Cal tenir en compte la complexitat del procés de control de l’aigua que distribueix aquesta companyia, especialment, per la diversitat de connexions entre les principals captacions, el tractament de l’aigua i el seu emmagatzematge com a penúltim pas, previ al subministrament a la població.

En el Centre de Control es reben totes aquelles dades que procedeixen de les trenta-set estacions remotes existents, que són les que aporten l’actualitat de la xarxa als tècnics de l’empresa. Depenent de les informacions que es reben, els mecanismes de les estacions remotes es poden modificar. Les estacions són telecomandades des del centre, tot i que també es poden manipular manualment.

Aquest mural central permet revisar al segon totes les captacions i les diverses instal·lacions d’Ematsa, conèixer en quins trams horaris es consumeix més aigua, fer el seguiment de tota la xarxa tram per tram o tenir actualitzat de forma constant els metres cúbics d’aigua existents a cadascuna de les captacions dipòsits. Tot el que succeeix, es veu gràcies a aquestes modernes instal·lacions.

distribucion2