Des d’EMATSA, a més a més de garantir la màxima qualitat de l’aigua subministrada, aprofitem al màxim els recursos disponibles i fomentem el consum responsable per part de la ciutadania.

Aprofitar al màxim els recursos disponibles, optimitzar les xarxes perquè no es perdi cap gota, reutilitzar aigües regenerades per a l’aprofitament d’altres usos que requereixin aigua de menor qualitat (regs de carrers, regs de parcs i jardins, regs agrícoles, etc.), ens permet alliberar l’aigua potable per al consum humà.

La xarxa de distribució d’EMATSA està formada per més de 415 km de canonades i disposa de 6 dipòsits que són abastats directament pel Consorci d’Aigües de Tarragona.

oliva_retoc