Des de fa anys EMATSA porta duent a terme un gran esforç en desenvolupar la seva Responsabilitat Social Corporativa conscient que només perduren en el temps, és a dir són sostenibles, aquelles empreses o organitzacions que tenen cura de la relació establerta amb el seu entorn.

Sostenibilitat no és un terme merament ambiental, ni merament econòmic, ni merament social, sinó una òptima gestió integrada de les tres variables. Precisament per això, EMATSA ha integrat la Responsabilitat Social en la seva estratègia empresarial i en la presa de decisions, sabent que qualsevol d’aquestes decisions generarà de ben segur un impacte determinat en algun dels agents d’interès que té identificats.

Existeix un enfocament de la Responsabilitat Social absolutament transversal, és a dir que afecta i per tant ha d’implicar a tots els processos que EMATSA desenvolupa en la seva activitat i a cadascuna de les persones que integren les diferents àrees, que hauran de treballar de manera col•laborativa.

Com a resultat de l’esforç del treball de la Responsabilitat Social Corporativa es persegueix una millora contínua de la integració amb la Comunitat Local, fonamentada en una millora de la relació amb els diversos agents d’interès identificats, que a partir de la seva satisfacció enfortiran la confiança i el lligam que vincula a cadascun d’ells amb EMATSA.

Informe de Sostenibilitat 2015

Informe de Sostenibilitat 2016

Informe de Sostenibilitat 2017

Informe de Sostenibilitat 2018 (també pots descarregar l’Informe de Sostenibilitat 2018 en format PDF ~3MB) / Vídeo resum Memòria de Sostenibilitat 2018

Informe de Sostenibilitat 2019

 

 

 

 

 

El 14 de novembre de 2016 l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) va rebre formalment a París el segell CSR-Label atorgat pel CEEP (European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services) en reconeixement a l’aposta de l’empresa tarragonina per la integració de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la seva estratègia. Aquesta distinció d’àmbit europeu s’atorga biennalment, després d’un procés d’avaluació per part d’una entitat externa que garanteix independència i imparcialitat, a les organitzacions públiques que evidencien amb les seves pràctiques un major compromís amb la sostenibilitat en termes d’impacte ambiental, qualitat de servei, sensibilitat social i integració en el territori o desenvolupen la seva activitat.

Fruit d’aquest reconeixement el CEEP edita un catàleg de bones pràctiques en RSC de totes les empreses guardonades en el qual per part d’EMATSA hi apareix el fons social dedicat a que cap persona es quedi sense accés al servei d’aigua per limitació dels seus recursos econòmics.

 

 

 

 

 

 

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha estat reconeguda amb el segell Bequal PLUS que atorga la Fundació Bequal. El distintiu certifica el compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat

Fomentar l’equitat, la igualtat i el benestar de les persones és un dels eixos principals de la gestió d’Ematsa, tant en l’àmbit extern com intern. Un aspecte que està alineat amb l’objectiu de Bequal de millora dels nivells d’ocupació i qualitat de les persones amb discapacitat.

El segell distingeix a les empreses socialment responsables amb la discapacitat i que demostren estar alineades amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, contribuint a la consecució d’un món més responsable i sostenible.

Veure el certificat atorgat per Bequal a Ematsa