Des de fa anys EMATSA porta duent a terme un gran esforç en desenvolupar la seva Responsabilitat Social Corporativa conscient que només perduren en el temps, és a dir són sostenibles, aquelles empreses o organitzacions que tenen cura de la relació establerta amb el seu entorn.

Sostenibilitat no és un terme merament ambiental, ni merament econòmic, ni merament social, sinó una òptima gestió integrada de les tres variables. Precisament per això, EMATSA ha integrat la Responsabilitat Social en la seva estratègia empresarial i en la presa de decisions, sabent que qualsevol d’aquestes decisions generarà de ben segur un impacte determinat en algun dels agents d’interès que té identificats.

Existeix un enfocament de la Responsabilitat Social absolutament transversal, és a dir que afecta i per tant ha d’implicar a tots els processos que EMATSA desenvolupa en la seva activitat i a cadascuna de les persones que integren les diferents àrees, que hauran de treballar de manera col•laborativa.

Com a resultat de l’esforç del treball de la Responsabilitat Social Corporativa es persegueix una millora contínua de la integració amb la Comunitat Local, fonamentada en una millora de la relació amb els diversos agents d’interès identificats, que a partir de la seva satisfacció enfortiran la confiança i el lligam que vincula a cadascun d’ells amb EMATSA.

Consulta i descarrega aquí l’Informe de RSC 2015

Informe de Sostenibilitat Ematsa 2016