30 Oct2023

TARRAGONA: Renovació canonada d’abastament d’aigua l’avinguda Puig i Valls (accés Muntanya Oliva)

TARRAGONA: Renovació canonada d’abastament d’aigua a l’avinguda Puig i Valls 

Obra de renovació de les canonades principals d’abastament de l’entorn de l’Oliva. L’actuació es durà a terme a l’avinguda Puig i Valls (zig-zag d’accés a l’Oliva des de la TP-2031) i quedarà tallada al trànsit.

S’habilitarà un pas alternatiu per als veïns de la zona a través de Tarragona2, tal com s’indica en el plànol.

La durada prevista de les obres és de 4 mesos.

TARRAGONA: Renovación tubería de abastecimiento de agua en la avenida Puig i Valls

Obra de renovación de las principales tuberías de abastecimiento del entorno de la Oliva. La actuación se llevará a cabo en la avenida Puig i Valls (zig-zag de acceso a la Oliva desde la TP-2031) y quedará cortada al tráfico.

Se habilitará un paso alternativo para los vecinos de la zona a través de Tarragona2, tal y como se indica en el plano.

La duración prevista de las obras será de 4 meses.