25 Ago2022

EMATSA IMPULSA LA MILLORA DELS RECURSOS PROPIS PER ABASTIR-SE D’AIGUA

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona està duent a terme un seguit d’accions per millorar els recursos propis que assegurin el subministrament d’aigua de qualitat. Es tracta, tal com explica el president de la companyia, Jordi Fortuny, “d’iniciatives orientades a garantir la disponibilitat del recurs a través de les captacions pròpies de la companyia i fer un ús sostenible i eficient d’aquest fràgil recurs augmentant l’autonomia amb totes les garanties per a la població”.

Dipòsit de l'Oliva que rep l'aigua de la Mina de l'Arquebisbe

Dipòsit de l’Oliva que rep l’aigua de la Mina de l’Arquebisbe

Així, en un context d’estrès hídric i que s’ha vist agreujat en els darrers mesos per la manca de pluges, Ematsa s’ha dotat d’un estudi dels aqüífers de l’entorn per conèixer els volums disponibles i extraïbles de manera sostenible. Amb aquesta informació ha impulsat la construcció i rehabilitació de captacions als pous de Renau i Soler Bas i ha engegat el projecte de construcció de dues plantes de tractament per millorar la qualitat de l’aigua. A més, està iniciant un projecte de protecció de la Mina de l’Arquebisbe i de millora de la seva eficiència hidràulica.

Juntament amb les accions en captacions, també s’està elaborant un pla d’infraestructures en alta per establir la màxima interconnexió possible entre els punts d’extracció i les xarxes de subministrament que permeti la ràpida circulació d’aigua per abastir la població en casos d’emergència.

Aposta per la resiliència

Ematsa ha apostat en els darrers anys, i especialment arran de les avaries en la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) que van suposar talls de més de 36 h, per diversificar, millorar i augmentar els recursos propis i, d’aquesta manera, poder garantir el subministrament d’aigua.

El president assenyala: “entenem la resiliència des del punt de vista de la disponibilitat del recurs amb qualitat, però també des de la sostenibilitat econòmica”. Fortuny afegeix que “una dependència total del CAT suposa un risc, tant operatiu com econòmic”. En aquest sentit, Ematsa ha mantingut congelades les tarifes durant 2021 i 2022, període durant el qual el CAT ha incrementat el preu, fins al moment, un 26%.

La companyia d’aigües segueix el seu full de ruta per als deu anys vinents, el VIA 2030, que fixa les línies de treball per assegurar el servei essencial amb eficàcia i eficiència i preservant l’entorn. Entre les accions previstes, s’hi fixen aquestes actuacions encaminades a millorar i garantir la sostenibilitat dels recursos propis.