05 Jun2023

LA MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2022 JA ESTÀ DISPONIBLE

La novena edició de l’informe exposa tot el dut a terme per Ematsa durant l’any 2022

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) compta amb una nova Memòria de sostenibilitat, la que es correspon amb l’any 2022. Un recull de les accions realitzades durant l’any passat enfocades a garantir un servei bàsic essencial tot seguint uns criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.

L’informe està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides i inclou les dades més representatives pel que fa als impactes econòmics, ambientals i socials de l’activitat d’Ematsa. En aquest sentit, continua el desplegament del pla VIA2030, el full de ruta per als deu anys vinents de la companyia. 

L’any 2022 ha marcat l’inici d’una nova col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per desenvolupar doctorats industrials, l’objectiu d’aquest acord és impulsar la investigació aplicada al cicle integral de l’aigua. Una aliança que s’afegeix a la ja consolidada amb els centres educatius de Formació Professional que faciliten els programes d’FP Dual. 

Nou Fòrum EscolAQUA

El compromís de la companyia amb la formació i la sensibilització en la cura de l’aigua en l’àmbit educatiu es du a terme també amb el projecte EscolAQUA, deu escoles treballen al llarg del curs escolar diferents aspectes sobre la gestió del cicle i el consum d’aigua. L’any passat van estrenar el Forum EscolAQUA, un espai de trobada de totes les escoles per presentar els projectes i les activitats fetes durant tot l’any i que es va celebrar a inicis del mes de juny.