Un riu, més de 145 mil persones, 11 milions de litres d’aigua diaris. Com arriba l’aigua fins a casa teva? Com es retorna al medi natural?

Hi ha un llarg camí entre l’aigua en el seu estat natural i el complex ús social que en fem. Des de fa més de 25 anys, a EMATSA, assegurem la correcta gestió de l’aigua des de la captació fins que arriba a casa teva, fent compatibles el profund respecte pel medi ambient amb el subministrament d’aigua en perfectes condicions per a l’ús diari de tota la societat.

Però l’aigua no acaba el seu recorregut quan surt de l’aixeta. Després que la utilitzem, se’n va pel desguàs amb la qualitat disminuïda. Aquesta aigua residual, abans de retornarla al medi natural, ha de ser depurada. Només axí no perjudicarà la natura i podrem tornar a captar-la en el futur, iniciant una altra vegada el cicle i preservant les reserves hídriques que disposem.

Vols conèixer el cicle urbà del teu municipi? Selecciona’l.

La seva versió d'Internet Explorer no permet veure aquest contingut Flash correctament. Actualitzi el seu navegador a la versió 10 o superior.

Com a alternativa, pot veure el fitxer Flash de Cicle urbà en aquest enllaç.