03 Feb2020

REPARACIÓ PREVENTIVA A L’AVINGUDA ROVIRA I VIRGILI AMB UN NOU SISTEMA MÉS ÀGIL

Durant les tasques de recerca de fuites, al carrer Rovira i Virgili es va detectar que calia actuar de manera preventiva en la derivació d’una boca de reg. Aquesta presentava un estat de degradació que podia afectar una de les artèries principals de l’abastament de Tarragona.

Per dur a terme la reparació es va utilitzar un nou sistema consistent en el muntatge d’una peça especial que encapsula i estanca, en aquest cas, el tram de la derivació que podia desembocar en una fuita. Es tracta d’una peça dissenyada per a fer reparacions sobre canonades en servei i que redueix el temps de treball i el muntatge hidràulic i a més evita els talls sobre canonades de fibrociment.

Peça especial que encapsula i estanca, en aquest cas, el tram de la derivació que podia desembocar en una fuita

L’actuació es va realitzar durant la matinada de l’11 de desembre per minimitzar les afectacions i, tot i que es va reduir el tall de subministrament al mínim possible d’abonats, es van veure afectats els veïns als carrers Sant Eulogi i Sant Auguri. En la mateixa intervenció es va detectar que la vàlvula sobre la canonada que alimenta aquests dos carrers no funcionava i es va substituir.

El muntatge el van dur a terme Guillermo Padrell, Javier Vazquez, Joan Ibañez i Álvaro Palma, amb la supervisió de Carlos Roman i el suport en la maniobres a la xarxa de José Flores i Chema Suarez.

Al Youtube podeu veure el vídeo del muntatge: https://youtu.be/0VPPONxurg8