L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha presentat, en el marc del Dia mundial de l’Aigua, el Pla d’Acció Social 2021, un conjunt d’iniciatives i accions per garantir l’accés universal a un servei essencial. El document marca una línia de continuïtat per als propers anys orientat al desenvolupament de la comunitat i els municipis on la companyia d’aigües presta el servei: Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar.

4 línies estratègiques 20 accions

El Pla fixa 20 accions a dur a terme durant aquest any i tenen associades 27 indicadors per garantir-ne el seguiment i compliment. El document s’estructura en les quatre línies mestres que articulen la gestió de la companyia:

  • Compromís amb les persones: Contribuir al benestar, garantir l’accés universal a l’aigua, la seguretat i salut del personal i la igualtat d’oportunitats.
  • Compromís amb el medi ambient: Reduir els impactes ambientals i integrar l’economia circular a tots el processos.
  • Compromís amb la tecnologia i la innovació: Generar aliances col∙laboratives. Promoure la innovació i el pensament disruptiu per eficienciar processos.
  • Compromís amb la sostenibilitat: Garantir la seguretat, perdurabilitat i continuïtat de servei minimitzant els riscos

ODS 2030

El Pla d’Acció Social està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, una iniciativa de consens internacional que fa una crida global a actuar davant l’emergència climàtica. Ematsa ha incorporat en la seva planificació estratègica aquest guia que fixa els camins que cal transitar per un futur sostenible i possible.

Descarrega el Plà d’Acció Social 2021