30 Jun2023

TARRAGONA: renovación tubería de abastecimiento de agua en la calle Estanislau Figueres

TARRAGONA: renovación tubería de abastecimiento de agua en la calle Estanislau Figueres

Obra para la renovación de la tubería de abastecimiento de agua de la calle Estanislau Figueres, desde plaza Imperial Tarraco hasta Rambla Vella, y de la calle Salinas hasta plaza Pallol.

La fecha prevista de finalización de la obra es a finales de junio. Se ejecutará en diversas fases, iniciando las obras desde la plaza Imperial Tarraco.

Durante las labores se producirán cortes puntuales de suministro y afectaciones en la movilidad.

Ematsa dispone de un servicio de alertas gratuito para recibir avisos por correo electrónico sobre los cortes programados y las averías que provoquen interrupciones del servicio que afecten a tu domicilio.

El servicio se puede activar a través del apartado “contacta” de la Oficina Virtual o llamando al teléfono de atención al cliente 900 550 555.

 

TARRAGONA: renovació canonada d’abastament d’aigua al carrer Estanislau Figueres

Obra per a la renovació de la canonada d’abastament d’aigua del carrer Estanislau Figueres, des de la plaça Imperial Tarraco fins a la Rambla Vella, i del carrer Salinas fins a la plaça Pallol.

La data prevista de finalització de l’obra és a finals de juny. S’executarà en diverses fases, iniciant les obres des de la plaça Imperial Tarraco.

Durant les tasques es produiran talls puntuals de subministrament i afectacions en la mobilitat.

Ematsa diposa d’un servei d’alertes gratuït per a rebre avisos per correu electrònic sobre els talls programats i les avaries que provoquin interrupcions del servei que afectin el teu domicili.

El servei es pot activar a través de l’apartat “contacta” de l’Oficina Virtual o trucant al telèfon d’atenció al client 900 550 555.

Mapa de la zona afectada per l'obra