L'AIGUA, UNA NECESSITAT BÀSICA I UN RECURS ESCÀS.

El cànon de l’aigua és un tribut amb finalitat ecològica que es destina a protegir els recursos de l’aigua, amb l’objectiu de garantir un subministrament de qualitat als ciutadans i possibilitar la recuperació de les fonts d’aigua del nostre entorn.

Tarifes del cànon de l’aigua

Les famílies de més de 3 membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua..

L’impost sobre el clavegueram és un concepte impositiu que es destina a cobrir el cost de gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram.

Un altre concepte impositiu del cicle de l’aigua és l’IVA.