EMATSA és una companyia amb més de 30 anys, que ha contribuït significativament al creixement i desenvolupament de Tarragona al llarg de la història.

L’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona va néixer el 1983. Aquesta societat mixta formada entre l’Ajuntament de Tarragona i la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales (SAUR) partia d’un capital inicial de 60 milions de pessetes i una majoria en l’accionariat de la part privada que va subscriure el 75 per cent de les accions, amb el compromís, en un termini de deu anys, de capgirar la situació i passar a una majoria municipal. Ematsa és un referent en la gestió de serveis bàsics mediambientals.

Fent una mirada enrere veurem que la creació d’Ematsa com una empresa mixta va ser una fórmula molt arriscada en aquella època, que és fruit d’un moment històric. Situant-nos a meitats de l’any 1977 veiem que són uns moments molt delicats per a la ciutat de Tarragona, ja que la salinització dels aqüífers empitjorava la qualitat i potabilitat de l’aigua que es subministrava a la ciutat. Al 1984 se subministra aigua dolça a les fonts de les escales de la seu, que passa al carrer Zamenhof. Un any després, naixia el Consorci d’Aigües de Tarragona. Al 1992 les coses canvien i Aigües de Barcelona absorbeix Saur que passa a ser filial de Sorea, sent el nou soci l’Ajuntament de Tarragona. Durant els anys noranta, l’empresa d’aigües de Tarragona augmenta la seva presència a les comarques de Tarragona assumint la gestió de municipis com El Catllar i Els Pallaresos.

Al 2002, Sorea adquireix a l’Ajuntament de Tarragona el 9 per cent del capital social de forma que l’accionariat queda encara en majoria de l’Ajuntament amb un 51 per cent i Sorea es queda amb un 49 per cent.

En els seus més de 30 anys d’història, Ematsa ha anat ampliant la seva activitat i s’ha convertit en l’empresa puntera en serveis vinculats al cicle integral de l’aigua en les comarques de Tarragona. Avui en dia, Ematsa dóna servei a una població de més de 145.000 habitants. En temporada alta servim prop de 160.000 habitants (xifres segons el consum d’aigua). El nostre repte és i serà esforçar-nos per la consolidació del cicle urbà de l’aigua més sostenible que ens permeti garantir el subministrament amb el mínim impacte ambiental i poder oferir, així, aigua de màxima qualitat.

Breu història de l’abastament d’aigua a Tarragona
Perspectiva geogràfica i temporal de l’abastament d’aigua a la ciutat de Tarragona.