Ematsa disposa d’una estructura ètica per tal de fomentar el comportament ètic de l’organització i actuar d’acord amb les lleis i normatives vigents.

L’estructura ètica emmarca els valors i els principis d’actuació d’Ematsa, i en base a aquests, estableix diferents polítiques i normes d’actuació.

L’estructura ètica, que inclou les normes, els òrgans, els procediments i les pràctiques professionals per a la gestió ètica, està supervisada pel Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN). Aquest comitè té per objectiu integrar l’ètica en la visió, l’estratègia, la gestió i les pràctiques de l’empresa.

Premi aquí per veure el Codi ètic i el Reglament del Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN) en format PDF (8MB)

Per tal de comunicar fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments de la normativa vigent i/o la seva estructura ètica, EMATSA posa a disposició els canals següents:

Canal Ètic
A través d’aquest enllaç al Canal Ètic podrà comunicar al Comitè d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i d’Acompliment Normatiu (CEPRAN) d’EMATSA, de forma confidencial, i anònima si així es desitja, els fets que consideri contraris a la normativa vigent i/o a l’estructura ètica d’EMATSA.

El Canal Ètic d’EMATSA compleix tots els requisits establerts per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Correu postal:
Estructura ètica d’EMATSA
CEPRAN
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
43007 Tarragona

Correu electrònic:
codietic@ematsaonline.cat

Accedeix al Canal Ètic d'Ematsa escanejant aquest codi QR