15 Nov2023

TARRAGONA: Adequació galeria de clavegueram al carrer Sant Miquel

Obra per rehabilitar l’arqueta d’accés a la galeria principal de clavegueram de la Part baixa de Tarragona al carrer Sant Miquel, a l’alçada del encreuament amb el carrer Rebolledo. L’objectiu és millorar l’accesibilitat a la galeria per temes de seguretat laboral i optimitzar els treballs de manteniment en aquesta infraestructura bàsica.

La durada prevista de les obres és de quatre setmanes.

 

TARRAGONA: Adecuación galería de alcantarillado en la calle Sant Miquel

Obra para rehabilitar la arqueta de acceso a la galería principal de alcantarillado de la Parte baja de Tarragona en la calle Sant Miquel, a la altura del cruce con la calle Rebolledo. El objetivo es mejorar la accesibilidad a la galería por temas de seguridad laboral y optimizar los trabajos de mantenimiento en esta infraestructura básica.

La duración prevista de las obras es de cuatro semanas.