20 Feb2018

LA BRIGADA D’INTERVENCIÓ RÀPIDA VA REALITZAR 3.303 ACTUACIONS A LA CIUTAT DE TARRAGONA L’ANY 2017

La BIR ja ha fet 27.080 actuacions des de la seva posada en funcionament

El major nombre d’arranjaments se centren en la reparació de voreres

La UTE Vials ha fet 27.080 actuacions des de que es va crear al 2008. Només en un any, 2017 s’han fet 3.303 intervencions, la qual cosa representa 182 actuacions més que l’any 2016, que van ser 3.121.

Resum de les actuacions de la BIR desde 2008 en PDF

 

Premi sobre la imatge per a veure un resum de les actuacions de la BIR desde 2008 (PDF 4,5MB)

 

 

Un 59% de les reparacions són voreres, un 25% són asfalt i un 16% actuacions com reposicions de pilones trencades, murs o recol·locació de mobiliari urbà i un 11% són asfaltat. La UTE Vials realitza una mitjana de 13 actuacions diàries a la ciutat. Des de la seva posada en funcionament al 2008 ha reparat 21.714 voreres, ha fet 2.785 actuacions de millora en l’asfaltat de les vies urbanes i 2.581 actuacions en mobiliari urbà. “La UTE Vials és una fórmula d’èxit. Es va crear per mantenir en unes condicions òptimes aquells elements urbans que ja existeixen”, explica el conseller d’Espais Públics, José Luis Martín.

Actuació de la BIR a la pèrgola de les Granotes

Al juliol de 2008 es va crear la Brigada d’Intervenció Ràpida amb l’objectiu de complementar la tasca que ja fa la Brigada Municipal i amb la finalitat de realitzar reparacions a la via pública en pocs dies. En funció de la urgència de les reparacions, es reparen en 15 dies les normals i en tres les urgents. “Fins i tot la majoria d’actuacions, les de més urgència, es resolen en menys de 24 hores”, afegeix Martín. La Brigada d’Intervenció Ràpida està formada per 17 persones, 4 camions, 2 furgonetes, 2 vehicles de manteniment, generadors, talladores, formigoneres i un equip de reparació asfàltica.

Entre les obres més destacades figura:

 • La construcció d’una rampa d’accés a minusvàlids al Bloc Sant Joan de Sant Pere i Sant Pau
 • La reparació del paviment de les escales del Camp de Mart
 • El rejuntat del paviment de pedra en els accessos de l’edifici de l’Antiga Audiència
 • La reparació de la vorera aixecada per les arrels dels arbres al carrer 22 de Bonavista
 • La reposició de paviment de formigó a la vorera del carrer Coure, al polígon de Riu Clar
 • La reparació del paviment asfàltic al pas de vianants del carrer Riu Llobregat de Camp Clar
 • La reparació de desperfectes al paviment de la vorera del carrer Josep M. Folch i Torres, de Les Gavarres
 • El soterrament d’arrels de les palmeres i la reparació de paviment al voltant de l’Edifici Dàlia de La Floresta
 • La reparació de paviment enfonsat al carrer Lluís Bonet i Amigó, de l’Albada
 • La reparació de voreres al Pilar
 • Reparació de paviment enfonsat al carrer Prades de Torrenova
 • Reparació i reposició de panots a la vorera del carrer Sant Benilde de La Granja
 • Reparació i substitució de panots al carrer d’accés a Icomar
 • Reposició de rajoles que ballaven a la vorera del carrer Castaños (Part Baixa)
 • Retirada de la resta d’una pilona i reparació del paviment asfàltic al carrer Espinach (Serrallo)
 • Reposició d’una peça de formigó en un escossell del carrer General Domènech i Batet (Residencial Palau)
 • Reposició del paviment asfàltic a l’avinguda Roma
 • Reparació del paviment asfàltic disgregat del camí del Llorito
 • Instal·lació d’un joc a la zona d’esbarjo al Passeig Rafel Casanova, a tocar de la platja del Miracle
 • Reparacions al paviment de les escales del parc del Pinaret, al carrer Terra Ferma (Cala Romana)
 • Reparació del paviment de formigó de la vorera de l’avinguda de Sant Salvador (Sant Salvador)
 • Reparació de sots al paviment asfàltic del carrer Montsià (Sta Isabel)
 • Col·locació d’un senyal de la Via Verda a la sortida de Ferran, al Castell de Tamarit
 • Reparació d’una pilona a l’accés de la Platja Llarga (Boscos de Tgna)
 • Reparació de la tanca del col·legi del Serrallo, caiguda i malmesa a causa del temporal de vent
 • Pavimentació d’espai a la zona lúdica que hi ha davant del col·legi César August
 • Refets els pilars de formigó del pati de l’escola de Pràctiques
 • Anivellat del paviment, amb aportació de terres i compactació. El tram reparat va des del monument Rafel de Casanova fins al Fortí de la Reina

La Conselleria d’Espais Públics de l’Ajuntament de Tarragona va posar en marxa la Brigada d’Intervenció Ràpida el 30 de juliol de 2008.

Aquest servei es complementa amb la Brigada Municipal i soluciona les petites reparacions de la via pública d’una manera eficaç i sense esperes prolongades

Les dades de gener a desembre de 2017:

Total trucades rebudes ………………………….     264

App Ajuntament …………………………………….     470

Inspecció ………………………………………………     292

Els ciutadans poden informar de qualsevol tipus de deficiència de la via pública a través del telèfon gratuït disponible les 24 h durant els 7 dies de la setmana: 900 200 274

Gràfic del número d'acuacions de la BIR del gener al desembre de 2017

Gràfic de l'acumulat d'actuacions de la BIR del gener al desembre de 2017

Taula d'actuacions de la BIR de gener a desembre de 2017